Letoun Scimitar (Křivá šavle) byl posledním letounem firmy Supermarine. Byl zkonstruován v polovině 50. let a stal se největším jednomístným tryskovým stíhacím stojem námořního letectva Velké Británie.

Podrobný text na 120 stranách doprovází 126 černobílých a barevných fotografií, 34 barevných bokorysů a řada kreseb z manuálu. Publikace má text pouze v angličtině.