První publikace v řadě titulů D&V Publishing, určené nejen pro modeláře, ale zejména pro zájemce o letectví, popisuje námořní hlídkový letoun Avro Shackleton od jeho vzniku až po vyřazení začátkem 90. let minulého století. Kromě služby u RAF je zachyceno také jeho působení v jihoafrickém letectvu.

Speciál má 112 stran, přes 175 ČB a barevných fotografií, 33 barevných bokorysů a čtyřpohledů. Text je doplněn kresbami z manuálů, technickými daty, popisem zbarvení, přehledem vyrobených kusů a seznamem jednotek, u nichž "Shacky" létaly. Publikace má text pouze v angličtině.