Dvoumotorový Wellington, přezdívaný "Wimpy" podle postavičky z kresleného seriálu, byl v počátečním období 2. sv. války nosným typem RAF v kategorii středních bombardovacích letadel. V rámci Bomber Command byl používán zpočátku pro denní a pak pro noční útoky proti německým přístavům a průmyslovým komplexům. Za svou odolnost vůči poškození protiletadlovou obranou vděčil neobvyklé robustní geodetické konstrukci. Letoun byl objednán v roce 1936 a v době vypuknutí války jím bylo vyzbrojeno již deset perutí. Wellingtony operovaly nejen nad okupovanou Evropou, ale působily také ve Středomoří, v severní Africe a na Dálném východu. Kromě britských osádek a příslušníků Commonwealthu s těmito letouny létali také Čechoslováci a Poláci. V roce 1943 byly Wellingtony nahrazeny těžšími bombardéry, nicméně zůstaly nadále ve službě zejména u výcvikových jednotek. Po válce byla řada upravena na cvičné stroje, které pak sloužily až do začátku 50. let, kdy je vystřídaly letouny Valetta a Varsity. Celkem bylo vyrobeno téměř 9 tisíc exemplářů nejvýznamnějších bombardovacích verzí.

Fotografický speciál 4+, obsahující unikátní černobílé i barevné snímky, má 68 stran, vč. 2 rozkládacích stran formátu A3, a vložený plakát A3. V příloze jsou podrobné výkresy v měřítku 1:72 (vložený arch A2), zpracované podle firemní dokumentace a dochovaných exemplářů. Publikace obsahuje kromě historie typu a technického popisu rovněž kompletní přehled výroby, 7 stran kamuflážních schémat, kresby interiérů, detailů podvozku, pumovnice, popis zbarvení a označování, detaily výzbroje a výstroje atd. Text je v angličtině s vloženým českým překladem hlavního textu.