Whirlwind byl první jednomístnou dvoumotorovoou stíhačkou ve službách britského Královského letectva. Byl navržen v roce 1936 jako výkonný denní i noční stíhací stroj s mohutnou příďovou výzbrojí. Při jeho konstrukci byla uplatněna řada pokrokových prvků, které umožnily letounu dosáhnout velmi dobrých letových vlastností. Ty se mu rovněž zasloužily o přezdívku "Crickey". Whirlwind byl zaveden do výzbroje v létě 1940 a zpočátku byl využíván jako doprovodný stíhač. Později byl nasazen k útokům na pozemní a námořní cíle v okupované Evropě, ve kterých jej v průběhu roku 1943 nahradily letouny Typhoon a Hurricane.

Fotografický speciál 4+ má 28 stran, obsahujících dále historii a technický popis, výkresy v měřítku 1:72, kamuflážní schemata, varianty výzbroje aj. Publikace má text jen v angličtině, vkládán je český překlad hlavního textu.